Värvimõõtmised

Pakume teenusena värvimõõtmisi ja värvierinevuste hindamist Konica Minolta värvimõõteriistadega.

Mõõtmised teostatakse sõltuvalt näidistest spektrofotomeetri või värvimõõturiga.
Tulemused esitatakse L×a×b arvväärtustena ja vajadusel ka spektrina.

Tagasi